BIODATA KMJ MAUNSENU

Pdt. Emma Ria Dorlina Blegur-Fallo, S.Th